ﺳﻟﺎم ﺑرای ورودﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﺎﺟرا ﺟوﻳﺎﻧﻪ ﭼﻛﺎر ﺑﺎﻳد ﺑﻛﻧﻳم ﻣﺎ ﺣﺎﻟت ﻧﺎﻣﺣدود را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻛﻧﻪ ﺑﺎزی ﻣﻰ ﻛﻧﻳم اﻣﺎ وارد ﻣﺎﺟرا ﺟوﻳﺎﻧﻪ ﻧﻣﻰ ﺷﻪ

ﺳﻟﺎم ﻣن ﻧﺎﻧﻳن زﻫراﻫﺳﺗم.ﻣن اﻳن ﺑﺎزی را دوﺳﺗش دارم

ﺑﺧﺷﻳد ﻣن درﻣﺣﻟﻰ اﻣﺎم زاده ﮔﻳر ﻛردم ﭼﻛﺎر ﻛﻧم

ﺑﺎزی اﻟﻰ اﺳت ﻓﻗت ﻳﻛﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﺗرﺳﻧﺎک اﺳت ﻫﻣﻳن ﻣﺷﻛﻟﻰ دﻳﮔﻬﺎی ﻧدارد

ﺑﺎزی ﺑﺳﻳﺎر ﻋﺎﻟﻰ ﺑود . ﻟطﻓﺎ ﻗﺳﻣت دوم ﺑﺎزی را درﺳت ﻛﻧﻳد .

با شما تماس گرفتیم، پاسخ‌گو نبودید. بفرمایید دقیقا چه مشکلی پیش آمده است؟ در صورت نیاز، با تلفن پشتیبانی شرکت به شماره 09100100527 تماس بگیرید.

مجددا تماس بگیرید؛ در خدمت شما هستیم.

تنظیمات کارت گرافیک در ویندوز شما صحیح انجام نشده است؛ کارت گرافیک خود را تنظیم کنید، مشکل کندی برطرف می‌شود.

بازي هيچ جوري وارد نمی‌شود، حتی با واردكردن تمام مشخصات.

شما باید مشخصاتی که دقیقا در داخل بازی دارید، با همان مشخصات وارد بخش رقابت آنلاین وبگاه شوید؛ در این صورت مشاهده می‌کنید که تمام امتیازهای شما قابل مشاهده است و می‌توانید رقبایتان را ببینید.

 

نخستین به‌روزرسانی بازی «سفر جنجالی 2» منتشر شد

حضور روحانی بازی‌ساز در مسابقه تلویزیونی جذاب «میدون»

بازی «سفر جنجالی 2: رؤیای پنهان» منتشر شد

رونمایی از دو بازی جدید اندرویدی در اوایل تابستان امسال

انتشار نسخۀ آزمایشی بازی سفر جنجالی 2

عرضه بازی‌ها در نمایشگاه ربیع‌الأنام مسجد جمکران

کسب مقام برتر توسط بازی سفر جنجالی در همایش کوثر هدایت

حضور رسانه‌گستر بِنیسی در نمایشگاه دستاوردهای بازی‌سازی انقلاب اسلامی

حضور رسانه‌گستر بِنیسی در نمایشگاه «مهدویت و انقلاب اسلامی»

بازدید مدیران بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از شرکت رسانه‌گستر بِنیسی