دوستان شما نظرات جالب و پرسش‌های متعدّدی دربارۀ بازی رایانه‌ای دوبعدی «سفر جنجالی» ارسال کرده‌اند و بحث‌هایی را به راه انداخته‌اند. شما هم می‌توانید در این بحث‌ها شرکت کنید و نظر، پرسش و یا سخن خود را دربارۀ صحبت‌های آن‌ها بنویسید و به ازای هر نظر، پرسش و یا پاسخ، 50 امتیاز در رقابت آنلاین بازی دریافت کنید؛ پس فرصت حضور فعّال در تالار گفت‌وگو را از دست ندهید.

برای ورود به بحث، روی موضوع موردنظر در جدول زیر کلیک نمایید.

تعداد کلّ نگاشته‌های ارسال‌شده: 211 عدد

موضوع بحث تعداد نگاشته‌ها آخرین ارسال
نظر کاربران دربارۀ بازی 29 عدد

1399 / 1 / 24

پیشنهاد دربارۀ بازی 6 عدد

1395 / 5 / 8

انتقاد دربارۀ بازی 12 عدد

1396 / 6 / 27

پرسش دربارۀ بازی 152 عدد

1399 / 5 / 26

تبلیغات بازی 12 عدد

1398 / 3 / 9

 

پاسخ‌های دیگران به سخن شما، به صورت رایانامه (ایمیل) و پیامک رایگان برایتان ارسال می‌شود.