بازی‌باز عزیز!

برای اینکه بتوانید وضعیّت خود و رقبایتان را در رقابت آنلاین بازی رایانه‌ای «سفر جنجالی» مشاهده کرده و اقدامات لازم برای جلوافتادن از آن‌ها را انجام دهید، باید داخل پروندۀ کاربری خود شوید. برای این کار، از یکی از دو روش زیر استفاده کنید:

 

ویژۀ بازی‌بازان نسخۀ ویندوزی ویژۀ بازی‌بازان نسخۀ اندرویدی
کد ملّی: 
تلفن همراه: 

شناسۀ شما در صفحۀ اوّل بازی: