اگر دربارۀ بازی رایانه‌ای «سفر جنجالی» پرسشی دارید یا می‌خواهید نظر بدهید، تنها کافی است فرم زیر را به صورت کامل تکمیل کنید.

تلفن همراه و رایانامه (ایمیل) خود را به دقّت وارد نمایید تا پاسخ به سخن شما به صورت رایگان برایتان ارسال شود.

پرسش از شما، پاسخ از ما و سایر دوستانتان.

نام و نام خانوادگی:

کد ملّی:

تلفن همراه:

رایانامه (ایمیل):

موضوع سخن:

دیدگاه یا پرسش:

کد امنیّتی روبه‌رو را وارد سازید:

  

منتظر رایانامه (ایمیل) و یا پیامک ما باشید.